Dictionar de termeni

Acces la sistemul de distributie - dreptul unui furnizor si/sau consumator de a utiliza sistemul de distributie;

ANRE - Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei;

Aparat de utilizare - sistemul complex destinat sa consume gaze naturale (combustibil sau materie primã), cu îndeplinirea conditiilor legale pentru functionare, parte componentã a instalatiei de utilizare a gazelor naturale;

Aviz tehnic - documentul necesar obtinerii unei autorizatii, emis de cãtre operatorul de sistem în urma analizei unei documentatii de proiectare, care atesta respectarea conditiilor impuse de prescriptiile tehnice si de legislatia în vigoare;

Capacitate disponibila - capacitatea utilizabila de transport, de distributie sau a depozitului de înmagazinare, determinata în conditiile reglementarilor specifice, pe care operatorul sistemului o poate pune la dispozitie utilizatorilor sau consumatorilor;

Consumator - persoana fizica sau juridicã care cumpãrã gaze naturale pentru consumul propriu;

Consumator captiv - consumatorul care, din considerente de reglementare, nu poate alege furnizorul;

Consumator eligibil - consumatorul care poate sã aleagã furnizorul si care are acces la sistem în conditiile mentionate în prezenta lege;

Consumator casnic - consumatorul care achizitioneazã gaze naturale pentru consumul casnic propriu;

Consumator noncasnic - consumatorul care achizitioneazã gaze naturale ce nu sunt destinate consumului casnic propriu;

Distributia gazelor naturale - activitatea de vehiculare a gazelor naturale printr-un sistem de distributie în regim de presiuni de pânã la 6 bari inclusiv;

Furnizarea gazelor naturale - activitatea comercialã de vânzare-cumpãrare a gazelor naturale, desfãsuratã de o persoanã juridicã, în baza licentei de furnizare, în conditiile prezentei legi;

Furnizor - persoanã juridicã titularã a licentei de furnizare, care comercializeazã gaze naturale, în baza unui contract de furnizare;

Gaze naturale - gazele libere din zãcãmintele de gaz metan, gazele dizolvate în titei, cele din capul de gaze asociat zãcãmintelor de titei, precum si gazele rezultate din extractia sau separarea hidrocarburilor lichide;

Iinstalatie de utilizare - ansamblul de conducte, aparate si accesorii, inclusiv focarul si cosul de evacuare a gazelor de ardere, situat dupã statia/postul de reglare a presiunii si mãsurare a debitului, dupã caz, cu exceptia aparatului de mãsurare a debitului, care face parte din sistemul de distributie;

Instalatie de racordare - Instalatie realizata intre punctul propriuzis de racordare la SDGN si punctul de delimitarea (cu instalatia de utilizare) si se compune din : bransament si postul de reglare/statia de reglare masurare.

ISCIR - Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor Recipientelor sub presiune si Instalatiilor de Ridicat;

Pret reglementat - pretul la care este realizatã furnizarea cãtre consumator, în baza unui contract-cadru, în conditiile stabilite de ANRE;

PRM - post de reglare masurare- punctul de delimitare intre Instalatia de Utilizare si Instalatia de racordare

Rezervare de capacitate - mentinerea unei pãrti din capacitatea disponibilã de transport/ distributie / înmagazinare la dispozitia utilizatorilor în vederea transportului/distributiei/ înmagazinãrii unei cantitãti de gaze naturale determinate;

Sistem de distributie - retea de distributie, respectiv ansamblul compus din conducte,instalatii de reglare-mãsurare, aparate si accesorii, care functioneazã la presiunea de lucru de pânã la 6 bari inclusiv, cu exceptia instalatiei de utilizare;

Sistemul national de transport (SNT) - retea de transport al gazelor naturale, respectiv ansamblul de conducte magistrale, precum si instalatiile, echipamentele si dotãrile aferente acestora, care functioneazã la presiune mai mare de 6 bari, prin care se asigurã preluarea gazelor naturale extrase din perimetrele de exploatare sau a celor provenite din import si transportul acestora în vederea livrãrii cãtre distribuitori, consumatorii directi, la înmagazinare, la export si cãtre beneficiarii din terte tãri;

SRMP - Statie de reglare masurare predare

SRMS - Statie de reglare masurare sector

SRMC - Statie de reglare masurare la consumator

Avantajele gazului natural
  • combustibil ieftin in comparatie cu alti combustibili
  • nu mai sunteti obligati sa va ocupati de aprovizionarea si transportul combustibilului
  • automatizarea aparatelor de utilizare a gazului natural
  • nu se produc reziduuri, este un combustibil curat, nepoluant

     
2008. GazVest. Toate drepturile rezervate. | Termeni și conditii