Strategie - Obiective

Investitii
Volumul investitiilor pe care societatea a fost necesar a-l face in infiintarea sistemelor de distributie este foarte ridicat. In acest sens s-a impus si se impune în continuare o fundamentare si analiza riguroasa a eficientei acestor investitii atat in momentul efectuarii acestora, dar mai ales in perspectiva, intrucat serviciul de distributie gaze naturale este concesionat pe o durata de 49 ani, iar desfasurarea activitatii este reglementata de ANRE.

In baza contractelor de concesiune incheiate, incepand cu anul 2001, societatea a trecut la infiintarea (constructia) retelelor de distributie, pentru unele locatii finantand chiar si executia racordurilor de inalta/medie presiune si a statiilor de reglare masurare aferente, necesare racordarii acestor localitati la conductele de inalta respectiv medie presiune, toate acestea insemnand un efort investitional important din partea societatii.

Primele 6 localitatii au fost puse în functiune în anul 2001, in prezent societatea asigurand distributia si furnizarea gazelor naturale intr-un numar de 59 localitatii. In acest sens efortul investitional al societatii este de peste 12 milioane euro concretizat in construirea a cca. 1200 km retele de distributie a cca. 49,7 km de racorduri de inalta/medie presiune si 18 statii de reglare masurare.

Obiective
Activitatea societatii se desfasoara in conformitate cu Bugetul de Venituri si Cheltuieli (BVC) aprobat de Consiliul de Administratie si supus dezbaterii si aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor.

Societatea isi propune la inceputul fiecarei perioade de gestiune anumite Obiective pe termen scurt si mediu. Unele din aceste obiective stau la baza fundamentarii BVC cum sunt: atingerea unui anumit numar de abonati si in special ai celor comerciali/industriali, volumul gazelor naturale vandute, alte obiective care au ca scop eficientizarea activitatii: reducerea unor cheltuieli, cresterea veniturilor prin diversificarea serviciilor prestate, iar alte obiective au scop imbunatatirea organizarii societatii cu respectarea normelor legale si a reglementarilor in domeniu: implementarea unor standarde in domeniu (sistemul de management al calitatii si de mediu), asigurarea sigurantei in exploatare, asigurarea unor conditii de munca corespunzatoare, interventii la sesizari si reclamatii.

In prezent societatea are certificat Sistemului de management al calitatii ISO 9001 si Sistemul de management de mediu ISO 14000.

Atat stabilirea BVC cat si a obiectivelor pe termen mediu si scurt sunt strans corelate cu realizarea unui Program de investitii corespunzator clauzelor contractelor de concesiune asumate, a rentabilitatii investitiilor, cu respectarea cadrului legal din domeniu.

Strategia
In etapa de inceput strategia societatii era de expansiune prin concesionarea serviciului de distributie si infiintarea unui numar cat mai mare de distributii.

In etapa actuala se urmareste dozarea efortului investitional la locatiile care se dovedesc rentabile, consolidarea celor existente prin cresterea densitatii numarului de abonati si in special a celor comerciali/industriali, concomitent cu finalizarea si punerera in functiune a unor noi localitatii unde investitiile au fost deja incepute si nefinalizate, pentru ca intr-o etapa viitoare, printr-o politica de marketing “agresiva”, societatea sa se concentreze spre marirea numarului de abonati, cresterea volumului de gaze naturale vandute si o politica de investitii numai pe locatiile cu potential real de dezvoltare economica.

Avantajele gazului natural
  • combustibil ieftin in comparatie cu alti combustibili
  • nu mai sunteti obligati sa va ocupati de aprovizionarea si transportul combustibilului
  • automatizarea aparatelor de utilizare a gazului natural
  • nu se produc reziduuri, este un combustibil curat, nepoluant

     
2008. GazVest. Toate drepturile rezervate. | Termeni și conditii