Durata contractului/Aspecte juridice

De regula contractul de furnizare a gazelor se incheie pe o perioada nedeterminata.

Incetarea acestui contract se poate face in urmatoarele conditii :

  • In caz de neplata a facturilor si a majorarilor de intarziere aferente in termenul prevazut
  • In cazul declansarii procedurii falimentului furnizorului, printr-o hotarare judecatoreasca de deschidere a procedurii ramasa irevocabila;
  • prin acordul partilor.
  • Furnizorul de gaze naturale poate rezilia unilateral contractul, fara punere in intarziere si fara nici o alta formalitate in caz de consum fraudulos, precum si in celelalte cazuri prevazute de lege.
  • Consumatorul casnic poate denunta unilateral contractul de furnizare a gazelor naturale, pe baza unei notificari prealabile adresate si inregistrate la furnizor cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de momentul in care denuntarea devine efectiva. Denuntarea devine efectiva sub conditia achitarii tuturor obligatiilor de plata.
In cazul in care actele care au stat la baza incheierii contractului de furnizare (actele de folosinta a spatiului sau altele) au o perioada de valabilitate, atunci contractul de furnizare se va incheia doar pe perioada de valabilitate a acestor acte.

Contractul de furnizare este modificat de drept n situatia modificarii contractului-cadru care a stat la baza perfectarii acestuia, a modificarii preturilor finale reglementate sau a incadrarii consumatorului.

Avantajele gazului natural
  • combustibil ieftin in comparatie cu alti combustibili
  • nu mai sunteti obligati sa va ocupati de aprovizionarea si transportul combustibilului
  • automatizarea aparatelor de utilizare a gazului natural
  • nu se produc reziduuri, este un combustibil curat, nepoluant

     
2008. GazVest. Toate drepturile rezervate. | Termeni și conditii